Kas ir krājkonts?

Kas ir krājkonts?

Krājkonts ir konts bankā, kurā paredzēts uzkrāt naudu. Ja nauda tiek turēta krājkontā, tad klientam tiek maksāti procenti par laiku, kurā attiecīgā naudas summa atrodas.
Lasīt tālāk

Kas ir depozīti?

Kas ir depozīti?

Vārds “depozīts” nozīmē naudu, nodotu glabāšanai bankā, kura tiek glabāta tajā kāmēr neizpildās konkrēti nosacījumi un/vai nebeidzas glabāšanas termiņš.

Lasīt tālāk